CHUNG KHẢO HỘI DIỄN VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

10:13

CHUNG KHẢO HỘI DIỄN VĂN NGHỆ 

CHÀO MỪNG 35 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG THPT TÔ HIỆU – THƯỜNG TÍN

CHÀO MỪNG 37 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/1982 – 20/11/2019

     Vào ngày 13 tháng 11 năm 2019 Trường THPT Tô Hiệu – Thường Tín tổ chức Chung khảo hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2019 và kỷ niệm 35 năm thành lập trường THPT Tô Hiệu – Thường Tín.

chung khảo 15 chung khảo 13 chung khảo 12 chung khảo 11 chung khảo 10 chung khảo 8 chung khảo 7 chung khảo 6 chung khảo 5 chung khảo 4 chung khảo 3 chung khảo 2 chung khảo 1

 

Comments are closed.

vó kéo cá, vó kéo cá, best computer chair for long hours