Công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách nhà nước năm 2018

23:29

Biểu số 3 – Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính


Đơn vị: Trường THPT Tô Hiệu – Thường Tín


Chương: 422 – Biểu số 3

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2018

57485119_2150147945077983_2389811763039174656_n

Comments are closed.

vó kéo cá, vó kéo cá, best computer chair for long hours