ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG THPT TÔ HIỆU – THƯỜNG TÍN NHIỆM KÌ 2020 – 2021

12:00

Căn cứ vào Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, được sự nhất trí của Đảng ủy – Ban giám hiệu Nhà trường; hôm nay, ngày 06/10/2020, Đoàn trường THPT TÔ HIỆU – THƯỜNG TÍN long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2021 nhằm tìm ra những đồng chí xuất sắc, là nòng cốt dẫn dắt Đoàn trường trong nhiệm kì này.

Mở đầu đại hội là sân khấu văn nghệ đến từ các đồng chí đoàn viên đến từ đội văn nghệ của nhà trường

IMG_9771

IMG_9772Để điều hành công việc của Đại hội, Đại hội tiến hành bầu đoàn Chủ tịch và Thư ký. Phiên họp nội bộ đại biểu Đoàn trường ngày 05/10/2020 đã thống nhất số lượng và nhân sự dự kiến, giới thiệu tham gia Đoàn Chủ tịch và ban Thư kí điều hành Đại hội.

 
IMG_9808

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sau diễn văn khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu và thông qua Chương trình làm việc, quy chế Đại hội; đồng chí Phạm Thế Hà thay mặt Đoàn Chủ tịch lên báo cáo tình hình dự đại hội và báo cáo kiểm điểm BCH. Trong Đại hội Đoàn trường, các đồng chí đã báo cáo tổng kết tình hình hoạt động trong năm 2019-2020 thông qua video. Trong năm qua, Ban chấp hành Đoàn trường đã tổ chức nhiều hoạt động giáo dục nhằm nâng cao nhận thức đạo đức, lối sống, các phong trào xung kích và hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Các hoạt động định hướng, giáo dục chính trị, tư tưởng cho Đoàn viên thanh niên trong nhà trường đã được triển khai với nhiều hình thức phong phú và đa dạng, góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách , pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với Đoàn viên, bồi dưỡng cho Đoàn viên thanh niên về lý tưởng cách mạng, lòng yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc, có nhận thức và lối sống đúng đắn, phù hợp với chuẩn mực xã hội và yêu cầu của thời cuộc.

IMG_9788

IMG_9790 IMG_9792 IMG_9794 IMG_9798 IMG_9799 IMG_9802 IMG_9803 IMG_9805 IMG_9821 IMG_9824 IMG_9841 IMG_9854

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại hôi Đoàn trường diễn ra vào 8h00 ngày 06/10/2020 đã diễn ra thành công, bầu ra được Ban chấp hành Đoàn trường mới cũng như thông qua được phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ sắp tới. Thay mặt ban biên tập Ams Wide Web, chúc cho Ban chấp hành mới có một nhiệm kì thành công rực rỡ, đạt được hết mục tiêu đã đề ra và đưa Đoàn trường ta trở thành một liên Đoàn lớn mạnh!

Comments are closed.

vó kéo cá, vó kéo cá, best computer chair for long hours