Danh sách các đồng chí đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Chi bộ Đảng xem xét giới thiệu để đi học cảm tình Đảng năm học 2022-2023.

23:51

Ngày 25/05/2023

 

     Thực hiện hướng dẫn của Thành ủy thành phố Hà Nội, của Huyện ủy Thường Tín về việc kết nạp đối với học sinh trong trường Trung học phổ thông thuộc Đảng bộ huyện Thường Tín. Đoàn trường THPT Tô Hiệu – Thường Tín lập danh sách các đồng chí đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Chi bộ Đảng xem xét giới thiệu để đi học cảm tình Đảng năm học 2022-2023.

qqqq

Comments are closed.

vó kéo cá, vó kéo cá, best computer chair for long hours