Kết quả thi HSG vòng 1 lớp 12 cấp thành phố năm học 2021-2022 Trường THPT Tô Hiệu – Thường Tín

22:14
Ngày 29/01/2022
 

Danh sách học sinh đạt giải trong kì thi HSG Thành Phố Hà Nội Năm 2021-2022

1. Đào Duy Hoàng Lớp 12A1 đạt giải Nhì HSG Thành Phố Hà Nội Môn Vật Lí

2. Đặng Quang Thắng Lớp 12A3 đạt giải Ba HSG TP Hà Nội Môn Lịch Sử

3. Trần Minh Đan Lớp 12A1 đạt giải khuyến khích HSG TP Hà Nội Môn Vật Lí

4. Hoàng Thị Tú Lớp 12A2 đạt giải khuyến khích HSG TP Hà Nội Môn Sinh Học

5. Trần Thị Vân Anh Lớp 12A2 đạt giải khuyến khích HSG TP Hà Nội Môn Địa Lí

6. Hoàng Thùy Trang Lớp 12A5 đạt giải khuyến khích HSG TP Hà Nội Môn Địa Lí

Comments are closed.

vó kéo cá, vó kéo cá, best computer chair for long hours