Lịch tâp trung tháng 8/2019

16:23
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT TÔ HIỆU - THƯỜNG TÍN

**********

THÔNG BÁO

Thực hiện kế hoạch công tác tháng 8 cuả trường THPT TÔ HIỆU - Thường Tín, BGH nhà trường thông báo:
1. 7h30' sáng ngày 12/08/2019 Học sinh khối 10 tập trung tại các phòng học của các lớp để chuẩn bị năm học mới. 
2. 7h30' sáng ngày 13/08/2019 Học sinh khối 11 và 12 tập trung tại các phòng học của các lớp để chuẩn bị năm học mới.

Yêu cầu học sinh có măt đầy đủ, đúng giờ, thực hiện nghiêm túc nội qui dành cho học sinh và thực hiện đúng luật an toàn giao thông.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                        HIỆU TRƯỞNG
                                                                   NGUYỄN MINH CƯƠNG                          

Comments are closed.

vó kéo cá, vó kéo cá, best computer chair for long hours