Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

20:10

Nguồn tin: Phòng Chính trị tư tưởng

Số văn bản: 2425

Người ký: Phó Giám đốc – Phạm Xuân Tiến

cv_khan_chi_dao_ve_phong_chong_dich_covid-19_30720208

Ảnh chụp Màn hình 2020-07-30 lúc 20.07.56 Ảnh chụp Màn hình 2020-07-30 lúc 20.08.15

Comments are closed.

vó kéo cá, vó kéo cá, best computer chair for long hours