Thông báo điều chỉnh thời gian tập trung học sinh năm học 2023 – 2024

10:54

Ngày 31/07/2023

 

Thông báo

Về việc thay đổi thời gian tập trung năm học mới 2023 -2024

 

     Do các thầy Cô giáo đi tập huấn, bồi dưỡng hè nên lịch tập trung học sinh chuẩn bị năm học mới điều chỉnh như sau:

- Khối 10: 8h00 ngày 15/8/2023 (thứ ba).

- Khối 11-12: 8h00 ngày 16/8/2023 (thứ tư).

     Lưu ý: Khi đi tập trung nhà trường yêu cầu tất cả các em học sinh khi đến trường mặc áo sơmi để nhà trường chụp ảnh thẻ cho các em.

 

     Hiệu trưởng nhà trường yêu cầu các bộ phận có liên quan thông báo việc thay đổi lịch tập trung năm học mới 2023 – 2024 để phụ huynh và học sinh được biết và thực hiện.

 Trân trọng ./.

Comments are closed.

vó kéo cá, vó kéo cá, best computer chair for long hours