Thông báo lịch phát sóng Dạy học trên truyền hình cho khối 10,11 và 12 từ 16/3/2020 đến 28/03/2020

18:23

Học sinh sẽ học tập và thi trực tuyến trên web: http://study.hanoi.edu.vn/

Link hướng dẫn : 02. Hướng dẫn sử dụng – Danh cho HS va CMHS

Link Công thư về dạy học trên truyền hình : Công thư về Dạy học trên truyền hình. Tuần 16.3-28.3.2020

Link lịch phát sóng trên truyền hình : 1. Đài PT-TH. LỊCH PHÁT SONG TRÊN HTV KÊNH 1 VÀ KÊNH 2_Dành cho cả 3 cấp học

Tài khoản và mật khẩu chính là mã định danh sẽ do GVCN các lớp cung cấp.

Lưu ý: Học tập trực tuyến là bắt buộc với toàn bộ học sinh trường THPT Tô Hiệu-Thường Tín. 

Ảnh chụp Màn hình 2020-03-19 lúc 08.41.03Ảnh chụp Màn hình 2020-03-17 lúc 18.02.00 0382aaa9b98442da1b95

Comments are closed.

vó kéo cá, vó kéo cá, best computer chair for long hours