Thông báo nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 lần 3 (17/02/2020-23/02/2020)

20:05

 Thực hiện chỉ đạo của Sở GDĐT Hà Nội tại Công văn số 465/SGDĐT-CTTT ngày 14/02/2020 về việc cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.

    Trường THPT Tô Hiệu – Thường Tín thông báo cho học sinh tiếp tục được nghỉ học từ ngày 17/02/2020 đến hết ngày 23/02/2020. Đề nghị các bậc Cha mẹ học sinh thông báo cho con em  được biết và quản lí con em mình. Trân trọng !

Ảnh chụp Màn hình 2020-02-15 lúc 16.27.17

Comments are closed.

vó kéo cá, vó kéo cá, best computer chair for long hours