Thông báo nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 lần 4 (21/02/2020-01/03/2020)

18:33

     Thực hiện chỉ đạo của Sở GDĐT Hà Nội tại Công văn số 548/SGDĐT-CTTT ngày 21/02/2020 về việc cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.

    Trường THPT Tô Hiệu – Thường Tín thông báo cho học sinh tiếp tục được nghỉ học từ ngày 21/02/2020 đến hết ngày 01/03/2020. Đề nghị các bậc Cha mẹ học sinh thông báo cho con em  được biết và quản lí con em mình. Trân trọng !

Ảnh chụp Màn hình 2020-02-21 lúc 18.31.51

Comments are closed.

vó kéo cá, vó kéo cá, best computer chair for long hours