Thông báo nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 lần 5 (03/03/2020-08/03/2020)

21:37

     Thực hiện chỉ đạo của Sở GDĐT Hà Nội tại Công văn số 616/SGDĐT-CTTT ngày 28/02/2020 về việc cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid – 19. 

    Trường THPT Tô Hiệu – Thường Tín thông báo cho học sinh tiếp tục được nghỉ học từ ngày 03/03/2020 đến hết ngày 08/03/2020. Đề nghị các bậc Cha mẹ học sinh thông báo cho con em  được biết và quản lí con em mình. Trân trọng !

quyét định đưa lên web

Comments are closed.

vó kéo cá, vó kéo cá, best computer chair for long hours