Thông báo nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 lần 6 (09/03/2020-15/03/2020)

19:44

Thực hiện chỉ đạo của Sở GDĐT Hà Nội tại Công văn số 689/SGDĐT-VP ngày 07/03/2020 về việc cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.

    Trường THPT Tô Hiệu – Thường Tín thông báo cho học sinh tiếp tục được nghỉ học từ ngày 09/03/2020 đến hết ngày 15/03/2020. Đề nghị các bậc Cha mẹ học sinh thông báo cho con em  được biết và quản lí con em mình. Trân trọng !

Ảnh chụp Màn hình 2020-03-07 lúc 19.40.50

Comments are closed.

vó kéo cá, vó kéo cá, best computer chair for long hours