Thông báo nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 lần 7 (16/03/2020-22/03/2020)

09:45

     Thực hiện chỉ đạo của Sở GDĐT Hà Nội tại Công văn số 779/SGDĐT-CTTT ngày 13/03/2020 về việc cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.

    Trường THPT Tô Hiệu – Thường Tín thông báo cho học sinh tiếp tục được nghỉ học từ ngày 16/03/2020 đến hết ngày 22/03/2020. Đề nghị các bậc Cha mẹ học sinh thông báo cho con em  được biết và quản lí con em mình. Trân trọng !

Ảnh chụp Màn hình 2020-03-16 lúc 09.43.19

Comments are closed.

vó kéo cá, vó kéo cá, best computer chair for long hours