Thông báo nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 lần 8 (23/03/2020-05/04/2020)

11:12

     Thực hiện chỉ đạo của Sở GDĐT Hà Nội tại Công văn số 862/SGDĐT-VP ngày 20/03/2020 về việc cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid – 19:

    Trường THPT Tô Hiệu – Thường Tín thông báo cho học sinh tiếp tục được nghỉ học từ ngày 23/03/2020 đến hết ngày 05/04/2020. Đề nghị các bậc Cha mẹ học sinh thông báo cho con em  được biết và quản lí con em mình. Trân trọng !

Ảnh chụp Màn hình 2020-03-21 lúc 11.06.41

Comments are closed.

vó kéo cá, vó kéo cá, best computer chair for long hours