Thông báo nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 lần 7 (16/03/2020-22/03/2020)

     Thực hiện chỉ đạo của Sở GDĐT Hà Nội tại Công văn số 779/SGDĐT-CTTT ngày 13/03/2020 về việc cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.     Trường THPT Tô Hiệu – […]

Thông báo nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 lần 6 (09/03/2020-15/03/2020)

Thực hiện chỉ đạo của Sở GDĐT Hà Nội tại Công văn số 689/SGDĐT-VP ngày 07/03/2020 về việc cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.     Trường THPT Tô Hiệu – Thường Tín thông […]

Thông báo nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 lần 5 (03/03/2020-08/03/2020)

     Thực hiện chỉ đạo của Sở GDĐT Hà Nội tại Công văn số 616/SGDĐT-CTTT ngày 28/02/2020 về việc cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.      Trường THPT Tô Hiệu […]

Thông báo nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 lần 4 (21/02/2020-01/03/2020)

     Thực hiện chỉ đạo của Sở GDĐT Hà Nội tại Công văn số 548/SGDĐT-CTTT ngày 21/02/2020 về việc cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.     Trường THPT Tô Hiệu – […]

Thông báo nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 lần 3 (17/02/2020-23/02/2020)

 Thực hiện chỉ đạo của Sở GDĐT Hà Nội tại Công văn số 465/SGDĐT-CTTT ngày 14/02/2020 về việc cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.     Trường THPT Tô Hiệu – Thường Tín thông […]

Trung tâm y tế huyện Thường Tín gửi công văn phòng chống dịch

  Link tải:           KHUYẾN CÁO DỊCH nCoV công văn phòng chống dịch vCoNcông văn phòng chống dịch vCoN           công văn phòng chống dịch vCoN

Thông báo nghỉ học phòng chống VIRUS Corona lần 2 (10/02/2020-16/02/2020)

     Thực hiện chỉ đạo của Sở GDĐT Hà Nội tại Công văn số 396/SGDĐT-CTTT ngày 07/02/2020 về việc cho học sinh nghỉ học do bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút […]

HỎA TỐC: Thông báo nghỉ học phòng chống VIRUS Corona

     Để phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona mới, Sở GDĐT thông báo cho các trường THPT, THCS, Tiểu học, Mầm non và Trung tâm GDNN-GDTX được nghỉ học từ […]

vó kéo cá, vó kéo cá, best computer chair for long hours