TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN LUẬT ATGT TẠI TRƯỜNG THPT TÔ HIỆU – THƯỜNG TÍN

11:45

Học sinh nhà trường được các chú CAGT Huyện Thường Tín tuyên truyền, phổ biến luật an toàn giao thông

004 003 002 001


     Rất hi vọng các em nhớ và tuân thủ tốt luật giao thông khi đi xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện 

Comments are closed.

vó kéo cá, vó kéo cá, best computer chair for long hours