Thông báo nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 lần 7 (16/03/2020-22/03/2020)

     Thực hiện chỉ đạo của Sở GDĐT Hà Nội tại Công văn số 779/SGDĐT-CTTT ngày 13/03/2020 về việc cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.     Trường THPT Tô Hiệu – […]

Thông báo nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 lần 6 (09/03/2020-15/03/2020)

Thực hiện chỉ đạo của Sở GDĐT Hà Nội tại Công văn số 689/SGDĐT-VP ngày 07/03/2020 về việc cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.     Trường THPT Tô Hiệu – Thường Tín thông […]

Thông báo nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 lần 5 (03/03/2020-08/03/2020)

     Thực hiện chỉ đạo của Sở GDĐT Hà Nội tại Công văn số 616/SGDĐT-CTTT ngày 28/02/2020 về việc cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.      Trường THPT Tô Hiệu […]

Thông báo nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 lần 3 (17/02/2020-23/02/2020)

 Thực hiện chỉ đạo của Sở GDĐT Hà Nội tại Công văn số 465/SGDĐT-CTTT ngày 14/02/2020 về việc cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.     Trường THPT Tô Hiệu – Thường Tín thông […]

Trung tâm y tế huyện Thường Tín gửi công văn phòng chống dịch

  Link tải:           KHUYẾN CÁO DỊCH nCoV công văn phòng chống dịch vCoNcông văn phòng chống dịch vCoN           công văn phòng chống dịch vCoN

vó kéo cá, vó kéo cá, best computer chair for long hours