Hướng dẫn chuyển trường đầu Học Kì II năm học 2023-2024

Ngày 09/01/2024   Link: huong-dan-chuyen-truong-dau-hk2-nam-hoc-23-24_71202421 Link: 2.2024_huong-dan-phhs-khai-bao-ho-so-chuyen-truong-cho-hoc-sinh

Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 của trường THPT Tô Hiệu Thường Tín.

Ngày 31/12/2023   Link : QĐ VV Công bố công khai điều chỉnh, bổ sung. dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 của trường THPT Tô Hiệu Thường Tín

Kế hoạch giải quyết thủ tục chuyển trường và tiếp nhận học sinh học lại năm học 2023-2024

Ngày 26/08/2023   link: KẾ HOẠCH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CHUYỂN TRƯỜNG VÀ TIẾP NHẬN HỌC SINH HỌC LẠI NĂM HỌC 2023-2024

Hướng dẫn chi tiết về quy trình chuyển trường đợt đầu năm học 2023

Ngày 26/08/2023   Link : 3.Huong-dan-chi-tiet-ve-quy-trinh-chuyen-truong-dot-dau-nam-hoc-2023

Hướng dẫn phụ huynh học sinh khai báo hồ sơ chuyển trường cho học sinh

Ngày 26/08/2023   link hướng dẫn: 2.Huong-dan-PHHS-khai-bao-ho-so-chuyen-truong-cho-hoc-sinh

Thông báo điều chỉnh thời gian tập trung học sinh năm học 2023 – 2024

Ngày 31/07/2023   Thông báo Về việc thay đổi thời gian tập trung năm học mới 2023 -2024        Do các thầy Cô giáo đi tập huấn, bồi dưỡng hè nên lịch tập trung học sinh chuẩn bị […]

Thông báo thời gian xác nhận nhập học và nộp hồ sơ trúng tuyển vào 10 năm học 2023-2024

Ngày 03/07/2023 Các em học sinh và bậc phụ huynh chú ý chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và thời gian theo quy định!  

vó kéo cá, vó kéo cá, best computer chair for long hours