Hướng dẫn chuyển trường đầu Học Kì II năm học 2023-2024

Ngày 09/01/2024   Link: huong-dan-chuyen-truong-dau-hk2-nam-hoc-23-24_71202421 Link: 2.2024_huong-dan-phhs-khai-bao-ho-so-chuyen-truong-cho-hoc-sinh

Kế hoạch giải quyết thủ tục chuyển trường và tiếp nhận học sinh học lại năm học 2023-2024

Ngày 26/08/2023   link: KẾ HOẠCH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CHUYỂN TRƯỜNG VÀ TIẾP NHẬN HỌC SINH HỌC LẠI NĂM HỌC 2023-2024

Hướng dẫn chi tiết về quy trình chuyển trường đợt đầu năm học 2023

Ngày 26/08/2023   Link : 3.Huong-dan-chi-tiet-ve-quy-trinh-chuyen-truong-dot-dau-nam-hoc-2023

Hướng dẫn phụ huynh học sinh khai báo hồ sơ chuyển trường cho học sinh

Ngày 26/08/2023   link hướng dẫn: 2.Huong-dan-PHHS-khai-bao-ho-so-chuyen-truong-cho-hoc-sinh

Thông báo điều chỉnh thời gian tập trung học sinh năm học 2023 – 2024

Ngày 31/07/2023   Thông báo Về việc thay đổi thời gian tập trung năm học mới 2023 -2024        Do các thầy Cô giáo đi tập huấn, bồi dưỡng hè nên lịch tập trung học sinh chuẩn bị […]

Thông báo thời gian xác nhận nhập học và nộp hồ sơ trúng tuyển vào 10 năm học 2023-2024

Ngày 03/07/2023 Các em học sinh và bậc phụ huynh chú ý chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và thời gian theo quy định!  

vó kéo cá, vó kéo cá, best computer chair for long hours