Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Nguồn tin: Phòng Chính trị tư tưởng Số văn bản: 2425 Người ký: Phó Giám đốc - Phạm Xuân Tiến cv_khan_chi_dao_ve_phong_chong_dich_covid-19_30720208

Thông báo nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 lần 8 (23/03/2020-05/04/2020)

     Thực hiện chỉ đạo của Sở GDĐT Hà Nội tại Công văn số 862/SGDĐT-VP ngày 20/03/2020 về việc cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19:     Trường THPT Tô Hiệu – […]

Thông báo nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 lần 7 (16/03/2020-22/03/2020)

     Thực hiện chỉ đạo của Sở GDĐT Hà Nội tại Công văn số 779/SGDĐT-CTTT ngày 13/03/2020 về việc cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.     Trường THPT Tô Hiệu – […]

Thông báo nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 lần 6 (09/03/2020-15/03/2020)

Thực hiện chỉ đạo của Sở GDĐT Hà Nội tại Công văn số 689/SGDĐT-VP ngày 07/03/2020 về việc cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.     Trường THPT Tô Hiệu – Thường Tín thông […]

Thông báo nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 lần 5 (03/03/2020-08/03/2020)

     Thực hiện chỉ đạo của Sở GDĐT Hà Nội tại Công văn số 616/SGDĐT-CTTT ngày 28/02/2020 về việc cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.      Trường THPT Tô Hiệu […]

Thông báo nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 lần 4 (21/02/2020-01/03/2020)

     Thực hiện chỉ đạo của Sở GDĐT Hà Nội tại Công văn số 548/SGDĐT-CTTT ngày 21/02/2020 về việc cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.     Trường THPT Tô Hiệu – […]

vó kéo cá, vó kéo cá, best computer chair for long hours